Warto kliknĄĆ...

Nasz domek: link poniżej.

Są domy i domy, które mają swoją opowieść. Ten ma. Jest częścią naszej historii – naszej miłości, naszego życia, spełniających się marzeń. I darem przyjaciół, którzy pomogli nam ten dom zbudować. 

Zawsze możemy liczyć na nasz dom: szeroko otwiera drzwi dla ludzi, którzy potrzebują noclegu i wypoczynku. Ale i on, nasz dom, może na nas liczyć: nie zostawiamy go samego na długie noce.

Jeśli czytasz teraz te słowa, to znaczy, że także jesteś w naszej historii. Zostań tu, pobądź, pogadaj z aniołami i czerp z energii, którą zostawili inni.

 

There are houses and houses that have their own story. This one has. It is part of our history - our love, our life, the history of the fulfilling our dreams. And the gift of friends who helped us build this house. We can always count on our house: it opens wide the door for people who need to stay for the night and rest. But our house can also count on us: we do not leave him alone for long nights.
If you are reading these words now, it means that you are also in our history. Stay here, talk to angels and take the energy, which others left here.